VACCIN GARDASIL PACKAGE

มะเร็งปากมดลูก โรคที่ผู้หญิงต้องระวัง

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่เกิดบริเวณปากมดลูกของผู้หญิง จะพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งในอนาคต อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และสามารถให้การรักษาเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคตได้ การระมัดระวังและรู้ทันโรคเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยรักษาชีวิตของคุณให้อยู่ยืนยาวขึ้นและมีความสุขกับคนที่คุณรักไปอีกนาน


ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV VACCINE)
VACCIN GARDASIL PACKAGE ราคา 8,200 บาท

GARDASIL VACCINE ป้องกันการติดเชื้อ 4 สายพันธุ์ (ครอบคลุมสายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18) สามารถป้องกันการเกิด มะเร็งปากมดลูกได้, มะเร็งทวารหนัก, มะเร็งช่องคลอด, มะเร็งอวัยวะเพศสตรี และป้องกันกันการเกิดหูดหงอนไก่